logo

186 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhláška, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia: 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku4) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
d) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
e) zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.


3) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4) Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.


AKTUÁLNE - Uznesenie vlády SR č.203

Uznesenie vlády SR k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

Dávame do pozornosti bod B. 35, ktorý si môžete pozrieť na nasledujúcom linku https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19172/1 

Po zlepšení epidemiologickej situácie sa budú opatrenia naďalej uvoľňovať. Prajeme Vám veľa zdravia. 

 

Úrad komory autoškôl


Aktuálna informácia - autoškoly

Minister dopravy a výstavby SR práve zverejnil na svojej facebookovej stránke dobrú správu a sme o krok bližšie.

"Vláda pred malou chvíľou uznesením schválila aj zrušenie zákazu vychádzania pre žiakov autoškôl. Znamená to, že Úrad verejného zdravotníctva musí teraz v najbližšej dobe zverejniť vyhlášku, ktorá umožní opätovné spustenie praktickej výučby. Sme vo finále a ja sa z toho veľmi teším. Pekný deň všetkým"

Minister dopravy Andrej Doležal


Informácia úradu SKVZA

Úrad SKVZA priebežne rokuje písomne aj osobne s ÚVZ SR, Ministerstvom dopravy a výstavby a Ministerstvom vnútra SR o uvoľnení činnosti autoškôl. Vzhľadom na to, že zo včerajšieho rozhodnutia pandemickej komisie bol len odporúčaný záver pre vládu SR, rozhodnutie bude známe v piatok po zasadnutí a uznesení vlády. O výsledku budeme okamžite informovať na našej FB a webovej stránke členov aj nečlenov. 

 

Martin Marcinčin
riaditeľ úradu komory


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Kontaktujte nás

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk
+421 911 951 309

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk
+421 903 455 665

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by shortcode.sk