logo

Podmienky pre vzdelávacie kurzy a autoškoly

Vzdelávacie kurzy a autoškoly:

  1. stupeň ohrozenia (čierna) - možné iba OTP režime

Ostatné stupne COVID Automatu:

  • počet návštevníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky.
  • ak plocha prevádzky nedosahuje 150 m2, maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke je stanovený na 20.
  • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok nutné zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
  • nutné zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Revízia dokumentu: 15.10.2021
Úrad komory


Rezort dopravy opätovne otvára schému pomoci pre autosektor

Rezort dopravy opätovne otvára schému pomoci pre autosektor

piatok 1. októbra 2021

Opätovnú možnosť žiadať o pomoc spúšťa Ministerstvo dopravy a výstavby SR z dôvodu väčšej chybovosti podaných žiadostí. Niektoré z nich museli byť zamietnuté, prípadne ich žiadatelia nestihli podať do 31. augusta. Preto by sme teraz radi umožnili podnikateľom opraviť chyby a podať tieto žiadosti nanovo.

Podnikatelia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-formulára počas nasledujúcich dvoch týždňov, upozorňujeme však na to, aby si podávanie žiadostí nenechali na poslednú chvíľu. Kontrolóri ich totiž budú posudzovať operatívne a prípadné chyby sa budú dať opraviť. Po 15. októbri však bude e-formulár deaktivovaný.

Súčasne rezort dopravy pripravuje aj tzv. „veľkú“ schému štátnej pomoci, ktorá presahuje limit 200-tisíc eur. „Tých žiadateľov nebude veľa, veľké autobusové spoločnosti zrátame na prstoch dvoch rúk. Nemôžeme sa však tváriť, že neexistujú a pomôcť len malým,“ povedal vo svojom pravidelnom livestreame na facebooku minister Andrej Doležal.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete tu: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-statnej-pomoci-pre-autosektor


Nový inštruktorský kurz Trenčín - voľné miesto

NEAKTUÁLNE

V priebehu septembra bude Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl otvárať kurz pre nových inštruktorov v meste Trenčín. Vyučovanie bude prebiehať vždy v piatok a v sobotu od 08:00 hod. Cena kurzu je 1500 € a predbežné ukončenie sa odhaduje koncom roka 2021 (z dôvodu, že sa jedná o víkendový kurz). V prípade záujmu kontaktujte úrad komory na tel. č. 0911 951 309 od 07:30 do 15:30 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..  


Autoškoly a školiace strediská-podmienky prevádzky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (.pdf, 329 kB) a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 240/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf, 501 kB) (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 240/2021 V. v. SR“).

Podľa § 6 vyhlášky ÚVZ SR č. 240/2021 V. v. SR sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  1. po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  2. pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
  3. počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
  4. zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Pre dodržanie povoleného počtu osôb pri výučbe teórie prezenčnou formou výučby a záverečnej skúšky je rozhodujúca plocha učebne, z čoho vyplýva, že do 150 m2 je povolený maximálny počet účastníkov kurzu alebo skúšky 20 osôb. Inštruktor, lektor a členovia skúšobnej komisie sa nezapočítavajú do stanovenej kapacity účastníkov kurzu.

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia prezenčnej výučby v učebni odporúčame aj naďalej využívať možnosť dištančnej výučby podľa § 34a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň podľa § 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 241/2021 V. v. SR (.pdf, 456 kB) je potrebné dodržiavať aj nasledovné:

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie:

1. aj iným osobám ako osobám v režime OTP,

2. výlučne osobám v režime OTP, alebo

3. výlučne plne očkovaným osobám,

c) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

d) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov: 

1. v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako osobám v režime OTP a nejedná sa o hromadné podujatie podľa § 8,

2. v stupni Monitoring a Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP a osobám plne očkovaným,

e) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

f) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

g) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

h) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

i) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

2. zákaz podávania rúk,

j) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

2. partnerov,

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,

4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,

5. osoby usadené v hľadisku podujatia,

6. osoby školiace voči osobám školeným,

7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované,

k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

l) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk