logo

Dozorná rada

  • kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
  • podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia,
  • kontroluje najmenej raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovnej evidencie,
  • plní ďalšie úlohy podľa stanov komory a uznesení valného zhromaždenia.


Jaroslav Grešo - predseda

Jaroslav Grešo

predseda


 

Členovia


<span>Jozef Bosák</span> - člen dozornej rady

Jozef Bosák

člen dozornej rady<span>Mgr. Vladimír Šandala</span> - člen dozornej rady

Mgr. Vladimír Šandala

člen dozornej rady<span>Milan Šuraba</span> - <span>člen </span><span>dozornej rady</span>

Milan Šuraba

člen dozornej rady


 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.