logo

Informácia úradu SKVZA - prijatie u ministra dopravy

Dňa 16.02.2021 sa uskutočnilo prijatie u ministra dopravy pána Doležala MDV SR za prítomnosti štátneho tajomníka pána Kmeťa a gen. riaditeľa sekcie cestnej dopravy pána Vargu.
Predmetom rokovania bola situácia autoškôl počas COVID automatu, kompenzácia na zníženie následkov pandémie, dopad legislatívnych predpisov a ich úprava počas núdzového stavu.
Celé stretnutie malo konštruktívny priebeh s cieľom spoločne postupovať v prospech prevádzky autoškôl s dôrazom na udržanie vykonateľnosti praktického výcviku a prezenčnej výuky so zachovaním hygienických opatrení a ochrany zdravia klientov ale aj zamestnancov autoškôl.
Oceňujeme pozitívny prístup a snahu nájsť riešenia v tejto neľahkej situácii a vážime si prísľub ústretovosti aj na ďalšie spoločné témy, ktoré sme predložili vrátane návrhov budúcich legislatívnych úprav v oblasti výchovy a  vzdelávania vodičov.

Za SKVZA sa na prijatí zúčastnili pán Grešo predseda DR a pán Rohaľ, predseda P SKVZA.

O výsledkoch ako aj ďalších krokoch budeme priebežne uverejňovať informácie.

Martin Marcinčin, úrad SKVZA


Informácia úradu SKVZA

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo dotazov zo strany členov SKVZA, ak chceme na všetky odpovedať prosíme o písomnú komunikáciu emailom. Na všetky tieto otázky a podnety nájdu členovia odpovede priebežne a každý člen si ich môže pozrieť po prihlásení na stránke www.skvza.sk v časti pre členov. Pri písomnej komunikácii používajte číslo člena komory, aby sme mohli odpovedať aj adresne členovi SKVZA. Na opakujúce sa otázky budeme uvádzať iba 1 odpoveď. Privítame každý podnet, ktorý bude prínosom a po spracovaní tieto podnety budeme postupne predkladať na príslušné inštitúcie. Prajeme veľa zdravia.

Úrad komory autoškôl 


Informácia predsedu SKVZA

Prosíme jednotlivých inštruktorov a prevádzkovateľov autoškôl aby nezaťažovali úrad SKVZA písomne alebo telefonicky otázkami, na ktoré si každý môže nájsť odpoveď v predpisoch, usmerneniach a vyhláškach tak, že si to jednoducho naštuduje sám. 
Až samotná prevádzka autoškôl podľa teraz platného COVID automatu nám ukáže jednotlivé možnosti vykonávania konkrétneho výcviku. Nevieme vopred uhádnuť všetky varianty a ani navzájom sa vylučujúce kombinácie, preto odporúčame autoškolákom aby postupovali podľa legislatívy a hľadali spôsoby ako to vykonať. V tejto chvíli môžeme pracovať iba v možnostiach, ktorú sú k dispozícií po okresoch. Nastavme si pozitívny prístup a buďme v očakávaní, aby sa situácia s pandémiou vyvíjala smerom k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, až po zelenú fázu monitoring na celom Slovensku. 

 

predseda SKVZA
Ing. Jozef Rohaľ 


Autoškoly a školiace strediská inštruktorov

Výcvik v autoškolách a školiacich strediskách inštruktorov autoškôl sa riadi usmernením ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky k prevádzkovaniu niektorých činností – školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy v období od 12. februára 2021 - COVID automat (.pdf, 304 kB).

Výkon týchto činností sa riadi regionálnym sfarbením okresov a nie celoplošne pre celú SR. V prípade bližších informácií k regionálnemu COVID automatu (regionálne sfarbenie), je potrebné kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR, prípadne vychádzať z platných uznesení vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR od pondelka 15. 2. 2021 spúšťa (obnovuje) výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.