logo

Schéma minimálnej pomoci

Radi by sme Vás informovali, že do 31.08.2021 majú prevádzkovatelia autoškôl, školiacich stredísk a prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej osobnej dopravy možnosť využiť schému pomoci na kompenzáciu poklesu tržieb, o ktoré prišli v dôsledku ochorenia COVID-19 v období od apríla 2020 do decembra 2020 a počas prvého štvrťroka roku 2021. 

Všetky potrebné dokumenty ako aj formulár nájdete na stránke https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-statnej-pomoci-pre-autosektor. Formulár sa vypĺňa iba elektronickou formou. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02 455 26 428 každý pracovný deň od 07:30 do 15:30 alebo prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Povinnosti inštruktora po absolvovaní pravidelného kurzu inštruktorov

93/2005 Z.z.
§ 10 Inštruktorský preukaz

Držiteľ inštruktorského preukazu môže požiadať o predĺženie jeho platnosti Okresný úrad v sídle kraja v poslednom roku jeho platnosti.

Žiadosť na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu obsahuje:

a) údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b)
b) číslo inštruktorského preukazu
c) doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace
d) doklad o absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a) - SKVZA zasiela elektronicky priamo okresnému úradu v sídle kraja
e) aktuálnu farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu žiadateľovi, ktorý:
a) podal žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote podľa odseku 2,
b) absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c) je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora,
d) je bezúhonný.
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti vydaním nového inštruktorského preukazu na dobu desať rokov, ak sú splnené podmienky podľa odseku 3.
Žiadosť o vydanie/predĺženie IP nájdete na stránke MINV SR.

Oznam o zmene úradných hodín dňa 20.07.2021

Úrad Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl dňa 20.07.2021 ruší úradné hodiny z dôvodu školenia zamestnancov úradu. 

Úrad bude z toho dôvodu pre verejnosť zatvorený. Od 21.07.2021 budú úradné hodiny presne podľa harmonogramu. 

 

Ďakujeme za pochopenie.  

 


Schéma pomoci pre autoškoly

Ministerstvo dopravy spúšťa schému pomoci pre sektor dopravy

piatok 9. júla 2021

 

Bratislava (9. júla 2021) – Prevádzkovatelia autoškôl, medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy či školiace strediská na výcvik vodičov profesionálov môžu  oddnes požiadať o dotáciu zo schémy pomoci. Rezort dopravy vyčlenil na pomoc 19,4 milióna eur.

Na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu pripravil rezort dopravy ďalšiu schému pomoci, tentokrát pre sektor dopravy.  ,,Máme pripravený balík pomoci vo výške 19,4 milióna eur. Pomoc je zameraná na prevádzkovateľov autoškôl, školiacich stredísk na výcvik vodičov profesionálov, či pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, ktorí boli štátom výrazne obmedzení na činnosti z dôvodu pandémie. Prevádzkovatelia môžu žiadať o pomoc od začiatku pandémie, teda teda od 1.4.2020 do 31.3.2021, povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

Schéma pomoci bola schválená aj PMÚ. O pomoc môžu podniky požiadať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke slovensko.sk. ,,Snažili sme sa túto pomoc spraviť pre žiadateľov administratívne čo najjednoduchšiu, zároveň sme pripravili prehľadný návod, ako o pomoc požiadať. Všetky podrobné informácie o tejto schéme pomoci sú publikované na našej stránke mindop.sk”, doplnil minister dopravy.

Limit na žiadateľa je stanovený na 200 000 eur, ide o tzv. schému minimálnej pomoci de minimis. Oprávneným žiadateľom bude ten subjekt, ktorý eviduje pokles tržieb na úrovni minimálne 30 %, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku, teda pred vypuknutím pandémie. V praxi to znamená, že porovnávať sa bude napríklad august 2020 s augustom 2019, a január 2021 s januárom 2020. Maximálna výška pomoci je do 80 % oprávnených nákladov.

Pri stanovení výšky finančnej pomoci sa bude refundovaný pokles tržieb porovnávať s celkovým príspevkom stanoveným na technickú základňu daného žiadateľa. Výška finančného príspevku na vozidlo sa odvíja od jeho kategórie a euronormy, pričom platí, že ekologickejšie vozidlá majú vyšší príspevok. Konečná výška dotácie sa určí ako nižšia z hodnôt „Maximálna možná výška príspevku na technickú základňu žiadateľa“ (súčet všetkých príspevkov na vozidlá, ktoré sa podľa tejto schémy pomoci kompenzujú) a „Kompenzácia poklesu tržieb“ (vo výške 80 % z celkového poklesu tržieb súvisiacich s predmetom podnikania, na ktorý sa pomoc poskytuje).

 

Bližšie informácie a registračný formulár:

https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-statnej-pomoci-pre-autosektor


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Kontaktujte nás

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk
+421 911 951 309

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk
+421 903 455 665

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by shortcode.sk