logo

Žiadosť na krízový štáb

Zo strany SKVZA bola podaná požiadavka aby na ústrednom krízovom štábe ktorý sa má konať 02.11.2020 boli podané otázky v nasledovnom znení:

Za predpokladu že prevádzky autoškôl majú svojich zamestnancov s negatívnym výsledkom je možné: 

  1. Praktický výcvik vykonávať s jedným  žiakom vo vozidle po splnení požiadavky o  predložení negatívneho testu z vyšetrenia na COVID 19 ?
  2. Výuka teórie v učebni so žiakmi s negatívnym certifikátom so zachovaním minimálneho odstupu 2 m ?

  3. V rámci vyhláseného núdzového stavu žiadame  povoliť dištančné vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií aj na kurzy na vzdelávanie             profesionálnych vodičov - kurzy kvalifikačnej karty vodičov v zmysle zákona 280/2006 z.z. A vyhlášky č.       44/2016 z.z.

  4.V rámci vyhláseného núdzového stavu žiadame  povoliť dištančné vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií aj na kurzy na vzdelávanie inštruktorov v zmysle zákona 93/2005 z.z. a vyhlášky č. 45/2016 z.z.

 

Po prejednaní budú odpovede uverejnené na našej stránke.

 

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2020 | Všetky práva vyhradené.