logo

Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR

Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR - pozastavenie výkonu prezenčnej výučby autoškôl na území SR

Vzhľadom k zhoršujúcemu vývoju epidemiologickej situácie a na základe požiadavky z Úradu verejného zdravotníctva SR - sa pozastavuje ku dňu 24.02.2021 usmernenie ministra dopravy a výstavby SR k prevádzkovaniu niektorých činností - školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy, časť školenia a záverečné skúšky v autoškolách (príloha č. 1 zverejnená dňa 11.02.2021). 
Toto usmernenie platí dňom 24.02.2021 počnúc polnocou. Upozornenie: praktickú výučbu nie je možné vykonávať avšak teoretickú časť je možné vykonávať naďalej - dištančnou formou. Toto usmernenie platí iba pre prílohu č.1 (COVID AUTOMAT PRE AŠ).

Ostatné prílohy sa naďalej riadia COVID automatom zverejneným 11.02.2021 -  školenia inštruktorov, školenia KKV a školenia ADR. 

V prípade zmeny epidemiologickej situácie alebo prijatia ďalších opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, bude toto usmernenie novelizované.


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.