logo

Informácia predsedu SKVZA

Prosíme jednotlivých inštruktorov a prevádzkovateľov autoškôl aby nezaťažovali úrad SKVZA písomne alebo telefonicky otázkami, na ktoré si každý môže nájsť odpoveď v predpisoch, usmerneniach a vyhláškach tak, že si to jednoducho naštuduje sám. 
Až samotná prevádzka autoškôl podľa teraz platného COVID automatu nám ukáže jednotlivé možnosti vykonávania konkrétneho výcviku. Nevieme vopred uhádnuť všetky varianty a ani navzájom sa vylučujúce kombinácie, preto odporúčame autoškolákom aby postupovali podľa legislatívy a hľadali spôsoby ako to vykonať. V tejto chvíli môžeme pracovať iba v možnostiach, ktorú sú k dispozícií po okresoch. Nastavme si pozitívny prístup a buďme v očakávaní, aby sa situácia s pandémiou vyvíjala smerom k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, až po zelenú fázu monitoring na celom Slovensku. 

 

predseda SKVZA
Ing. Jozef Rohaľ 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.