logo

  • Domov
  • Novinky
  • Oznamy
  • Povinnosti inštruktora po absolvovaní pravidelného kurzu inštruktorov

Povinnosti inštruktora po absolvovaní pravidelného kurzu inštruktorov

93/2005 Z.z.
§ 10 Inštruktorský preukaz

Držiteľ inštruktorského preukazu môže požiadať o predĺženie jeho platnosti Okresný úrad v sídle kraja v poslednom roku jeho platnosti.

Žiadosť na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu obsahuje:

a) údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b)
b) číslo inštruktorského preukazu
c) doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace
d) doklad o absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a) - SKVZA zasiela elektronicky priamo okresnému úradu v sídle kraja
e) aktuálnu farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu žiadateľovi, ktorý:
a) podal žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote podľa odseku 2,
b) absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c) je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora,
d) je bezúhonný.
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti vydaním nového inštruktorského preukazu na dobu desať rokov, ak sú splnené podmienky podľa odseku 3.
Žiadosť o vydanie/predĺženie IP nájdete na stránke MINV SR.

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Kontaktujte nás

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk
+421 911 951 309

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk
+421 903 455 665

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by shortcode.sk