logo

Informácia úradu SKVZA - prijatie u ministra dopravy

Dňa 16.02.2021 sa uskutočnilo prijatie u ministra dopravy pána Doležala MDV SR za prítomnosti štátneho tajomníka pána Kmeťa a gen. riaditeľa sekcie cestnej dopravy pána Vargu.
Predmetom rokovania bola situácia autoškôl počas COVID automatu, kompenzácia na zníženie následkov pandémie, dopad legislatívnych predpisov a ich úprava počas núdzového stavu.
Celé stretnutie malo konštruktívny priebeh s cieľom spoločne postupovať v prospech prevádzky autoškôl s dôrazom na udržanie vykonateľnosti praktického výcviku a prezenčnej výuky so zachovaním hygienických opatrení a ochrany zdravia klientov ale aj zamestnancov autoškôl.
Oceňujeme pozitívny prístup a snahu nájsť riešenia v tejto neľahkej situácii a vážime si prísľub ústretovosti aj na ďalšie spoločné témy, ktoré sme predložili vrátane návrhov budúcich legislatívnych úprav v oblasti výchovy a  vzdelávania vodičov.

Za SKVZA sa na prijatí zúčastnili pán Grešo predseda DR a pán Rohaľ, predseda P SKVZA.

O výsledkoch ako aj ďalších krokoch budeme priebežne uverejňovať informácie.

Martin Marcinčin, úrad SKVZA


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.