logo

Aktuálne - Dodatok č.2 - doplnenie učebnej osnovy

Dnešným dňom bol publikovaný Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa učebná osnova vodičských kurzov zo dňa 01.marca 2016 a ktorého účinnosť nadobúda zajtrajším dňom (t. j 29.12.2020).

 

Predmetný dodatok je zverejnený na: https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-rz/-/SK/RZ/MDVSR/V/2020/95/  ako aj na stránke ministerstva : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/autoskoly/ucebne-osnovy-kurzov-podla-ss-2-ods-1-zakona-c-93-2005-z-z-o-autoskolach-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/ucebne-osnovy-ucinne-od-1-marca-2016


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.