logo

Dištančná forma výučby teórie - podmienky

Dištančná forma výučby teórie vo vodičských kurzoch, inštruktorských kurzoch, doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl a kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku (ďalej len „kurzy“), je podľa aktuálneho znenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR“) jednou z foriem možností výučby teórie, nie však povinnosťou. Naďalej zostáva v platnosti, že autoškoly a školiace strediská môžu výučbu teórie vykonávať aj prezenčnou formou podľa opatrení vyplývajúcich z aktuálneho znenia vyhlášky ÚVZ SR. Dištančná forma výučby teórie v kurzoch sa realizuje len „on-line audio a video prenosom medzi inštruktorom/lektorom a účastníkom kurzu. Výučba teórie sa zaznamenáva v systéme JISCD spolu s plánovaním teoretickej výučby pred začatím hodiny s uvedením odkazu na internetovú stránku, kde sa výučba bude vyučovať.

Počas prebiehajúcej výučby teórie realizovanej dištančnou formou je prevádzkovateľ autoškoly/školiaceho strediska/inštruktor/lektor povinný bezplatne sprístupniť dané pripojenie štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na internetovú stránku, cez ktoré má byť realizovaná dištančná forma výučby teórie, a bez umožnenia pripojenia sa štátneho odborného dozoru na práve prebiehajúcu hodinu teórie, nie je možné takúto hodinu vyučovanú dištančnou formou vyznačiť v systéme JISCD a uznať. Podrobný postup na zaznamenávanie distančnej formy výučbu teórie nájdete kliknutím na tento odkaz (.pdf, 612 kB).


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.