logo

Dozorná rada

  • kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
  • podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia,
  • kontroluje najmenej raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovnej evidencie,
  • plní ďalšie úlohy podľa stanov komory a uznesení valného zhromaždenia.


Jaroslav Grešo - predseda

Jaroslav Grešo

predseda


 

Členovia


<span>Jozef Bosák</span> - člen dozornej rady

Jozef Bosák

člen dozornej rady



<span>Mgr. Vladimír Šandala</span> - člen dozornej rady

Mgr. Vladimír Šandala

člen dozornej rady



<span>Milan Šuraba</span> - <span>člen </span><span>dozornej rady</span>

Milan Šuraba

člen dozornej rady


 

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Katarína SOLÁROVÁ, riaditeľka Úradu komory
urad@skvza.sk

Adriana ČECHOVIČOVÁ
ekonom@skvza.sk

Martin MARCINČIN, administratívny pracovník
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30

V prípade neprítomnosti nás kontaktujte na tel. čísle +421 911 951 309 alebo emailom na skvza@skvza.sk

 

Copyright © 2020 | Všetky práva vyhradené.