PrihlásenieHome Informácie o SKVZA
O Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 14 Apríl 2012 09:16

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) vznikla na základe zákona NR SR č. 359/2000 Z.z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktorého účinnosť nadobudla dňa 1. 12. 2000.

Poslaním komory je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, napomáhať pri zvyšovaní ich odbornej úrovne, poskytovať im potrebné informácie a poradenské služby v oblasti výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

 

Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy.

 

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl:

  • zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie,
  • organizuje a zabezpečuje vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov na účel predĺženia platnosti inštruktorského preukazu,
  • spolupôsobí v súčinnosti s okresným úradom pri vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o získanie inštruktorského oprávnenia a o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu tým, že člen komory je členom skúšobnej komisie.

 

Právna forma: profesijná komora s nepovinným členstvom.

IČO: 36 06 88 11

 

Zmluvný partner

logo_Jurik.jpg

Zmluvný partner

sabia2.jpg

Zmluvný partner

banner.jpg


(c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 2012-2020


Webstránka bola vytvorená redakčným systémom Joomla!.