PrihlásenieHome
OZNAM PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Streda, 06 Máj 2020 07:01

 

Vážení členovia

V súvislosti s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPL/3795/2020 dňa 05.05.2020, úrad SKVZA zaslal žiadosť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR o zverejnenie usmernenia ohľadne vykonávania výuky v autoškolách dištančnou formou a tiež o metodiku ako zaznamenávať výuku dištančnou formou v systéme JISCD.

O odpovedi Vás budeme informovať.

 
systém JISCD je funkčný PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Streda, 06 Máj 2020 06:08

 

Vážený členovia SKVZA,

Pre veľké množstvo telefonátov, by som Vás chcela informovať, že na úrad SKVZA bola doručená dnes ráno informácia, že systém JISCD je spustený a funkčný. V prípade, že máte otázky ohľadne funkčnosti prosím volajte na číslo 02/50267333.

 
Uvoľnenie autoškôl od 6.5.2020 PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Streda, 06 Máj 2020 05:09

Dobrý deň všetkým autoškolákom,

 

po dlhšom čakaní krízový štáb SR rozhodol o uvolnení prevádzok autoškôl za dodržania 

opatrení pri vykonávaní výcviku:

 

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/3795/2020 Bratislava 05.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

 

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - výučbu vykonávať dištančnou formou, - vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora, - po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom, - medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Želám všetkým autoškolákom veľa zdravia, spokojných žiakov a bezpečnú prevádzku.

Prosím všetkých, aby dodržiavali opatrenia tak, aby sme už nemuseli opätovne uzatvárať

svoje autoškoly.

 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/autoskoly-a-skoliace-strediska-kkv-povinnost-dodrziavat-hygienicke-opatrenia-32960

 

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA

 

 

 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE 5.5.2020 PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Utorok, 05 Máj 2020 06:23

Dňa 4.5.2020 o 13.30 prebehlo prijatie u ministra dopravy Andreja Doležala a štátneho 

tajomníka Jaroslava Kmeťa na témy: 

1. Uvolňovanie autoškôl

2. Legislatíva a štandardy autoškôl

3. Organizácia záverečných skúšok

4. Školenia profesionálnych vodičov

    Po prerokovaní všetkých tém som predložil návrh podmienok na prevádzku autoškôl

po uvolnení na krízovom štábe SR. Rovnaký návrh bol odoslaný aj na MV SR z úradu SKVZA.

 O ďalšom dianí Vás samozrejme budeme informovať priebežne. Všetci  sme v očakávní, že sa do bežného pracovného procesu dostanú autoškoly v krátkom čase.

 

Ing. Jozef Rohaľ , predseda predstavenstva SKVZA

 
Oznam PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Streda, 29 Apríl 2020 15:27

Vážení členovia,

v Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/90/20200425

Týmto zákonom sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s predĺžením platnosti dokladov, ktorým uplynie alebo uplynula platnosť počas krízovej situácie. 

Informácia je zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/predlzenie-platnosti-niektorych-dokladov

 

 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE 21.04.2020 PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Utorok, 21 Apríl 2020 14:28

Vážení kolegovia autoškoláci,

 

v nasledujúcom článku uvádzame presné znenie vyjadrenia ministra dopravy. Po dnešnom dni a upresnení podmienok uvoľňovacích opatrení po etapách  stále prebieha úsilie nášho rezortu a SKVZA o spustenie prevádzky autoškôl.

 

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA

 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE 21.04.2020 PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Utorok, 21 Apríl 2020 14:24

 

Minister dopravy Andrej Doležal chce umožniť opätovné fungovanie autoškôl

utorok 21. apríla 2020

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal požiadal Ústredný krízový štáb, aby prerokoval možnosť fungovania autoškôl počas koronakrízy. Ministerstvo zároveň pripravilo zmenu vyhlášky, ktorá umožní vyučovať 100% teórie online.  

Uvedomujem si, aké závažné ekonomické dôsledky spôsobili opatrenia proti šíreniu koronavírusu taxislužbám, či autoškolám a ďalším prevádzkam v rezorte dopravy. Teší ma, že v druhej fáze uvoľňovania prevádzok budú môcť taxikári voziť za sprísnených hygienických podmienok aj ľudí. Intenzívne však pracujeme na pomoci ďalším zasiahnutým prevádzkam, medzi nimi aj autoškolám,“ uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Už v súčasnosti môže prebiehať časť vodičského kurzu online, maximálne však 20% teoretickej výučby. Rezort dopravy preto pripravil zmenu vyhlášky, ktorá umožní 100% teoretického vyučovania online. Z dôvodu legislatívneho procesu môže novela vstúpiť do platnosti najskôr 23. mája 2020.

Povolenie praktickej časti výučby závisí od prerokovania žiadosti ministerstva na Ústrednom krízovom štábe. Rozhodujúce slovo tak bude mať v tomto prípade hlavný hygienik SR. Napriek závažnosti ekonomických strát sú všetky opatrenia Ústredného krízového štábu v súlade s vývojom epidemiologickej situácie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ich plne rešpektuje a verí, že vďaka ich dodržiavaniu bude možné v krátkom čase obnoviť zatvorené prevádzky obchodov a služieb.

 

 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE 18.04.2020 PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Sobota, 18 Apríl 2020 10:51

Vážení autoškoláci,

 

tlak na uvoľňovanie reštrikcií je v každej oblasti veľký a ako máte možnosť sami vidieť nie je to jednotné v jednotlivých krajinách. Niektoré krajiny už uvoľňujú, no niektoré ešte len zavádzajú sprísnenia na pohyb ľudí. Pozastavené a odložené sú športové podujatia olympíjske hry, ...všetky kultúrne podujatia ...

Informačný boj je veľký a je už aj otravný, no niekdy hlavne nepresný a nepravdivý. Určitým dobrým signálom je správa z ČR, kde by autoškoly mali byť uvolnené už od  11.5.2020 (predbežne) spolu s otvorením škôl. U nás to môžme, podľa mňa, očakávať podobne a ak uvolnia MŠ a školy, je tu priestor.

Ako vidíme aj pri komunikácii u našich predstaviteľov sú vyjadrenia veľmi často nejednotné. Z toho vyplýva aj to, že to čo jeden deň počujete, na druhý deň neplatí a niektoré informácie si odporujú. 

V tejto situácii, ale my (SKVZA) máme snahu, tak ako to len bude možné a pre sutoškoly aj bezpečné, zapojiť sa do bežnej prevádzky so zabezpečením určitých ochranných opatrení.

Prikladám odresu, kde si podrobne môžete pozrieť aktuálne platné opatrenia:  www.uvzsr.sk

 

Týmto Vás ale chcem ešte upozorniť, aby ste využili ochranné opatrenia a včas ich predložili elektronicky žiadosti na príslušné úrady tak, aby dostali Vaši zamestnanci a aj SZČO primeranú náhradu.

www.pomahameludom.sk 

 

Dopĺňam ešte jednu informáciu : Úrad SKVZA je tiež ako všetky úrady a školy v režime "práca z domu ...HOME OFFICE", ale iba čiastočne, pretože naše pracovníčky sú na OČR (majú doma deti, ktoré nechodia do škôl) a tiež využívame priestor na dočerpanie dovoleniek, pretože SKVZA nemôže rovnako ako autoškoly vykonávať výcvik nových inštruktorov a ani doškoľovacie kurzy.

Doteraz boli poslané žiadosti a čakáme, kým budeme prizvaní na jednanie. Verím, že chápete, že nemôžeme len tak prísť na MD, MV alebo na krízový štáb osobne bez vyzvania.

 

To znamená, že adresy na písomnú komunikáciu sú sledované, môžete mailovať, ale na  telefonovanické odpovede nie je šanca. (Len pre zaujímavosť denný počet hovorov je viac ako 130 prichádzajúcich s veľmi podobnými dotazmi a otázkami a mnohé aj s nevhodným správaním. Dĺžka hovoru aj viac ako 15 min. Interval cca 3 min, jednoducho to nie je ani fyzicky vykonateľné...prerátajte si). Spolieham na to, že chápete.

 

Ďakujem za porozumenie.


P.S.: Aj moja autoškola je mimo prevádzky, stojí 34 ks dopravnej techniky a 17 inštruktorov je doma, takže ja mám rovnaký záujem, aby sme čo najskôr spustili výcvik. Veľmi mi na tom záleží rovnako ako Vám.

 

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA

 

 

 

 

 

 

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 3 z 14

Zmluvný partner

logo_Jurik.jpg

Zmluvný partner

struharnansky.jpg

Zmluvný partner

sabia2.jpg

Zmluvný partner

banner.jpg

Kto je online

 11 hostia/hostí prítomný


(c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 2012-2020


Webstránka bola vytvorená redakčným systémom Joomla!.